Има различни възможности за стартиране на нов бизнес. И, въпреки че много бизнеси се провалят през първата година, то не малък брой успяват. Ключът към развитието е доброто планиране до най-дребния детайл и подбор на точните хора, с които да…