Преди обществото свързваше бизнес начинанията с влагане на голямо количество начален капитал. Днес всеки има възможност да стартира свой собствен бизнес, стига да има оригинална и печеливша идея. Ключът към успеха може да не е в отварянето на строителна фирма или поредния магазин на бързообротни стоки в квартала. Предприемачите не от скоро започнаха да се концентрират към специализирани ниши, които задоволяват специфичен вид потребност на обществото.